Agneta Öqvist

agnetaoqvist@sheab.net
tel: 070-4850477 

Jag strävar efter att få fram ljus o. mörker o. en harmoni i mina målningar,gärna så att betraktaren vill gå in och slå sig ner.